Δευτ. - Παρ. 9.00 - 17.00

Εργασιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση

Ποιους αφορά η εργασιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση

Η εργασιακή διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση αφορά κάθε σημαντικό θέμα, που μπορεί να προκύψει στον εργασιακό χώρο είτε ανάμεσα στον εργοδότη και έναν ή περισσότερους εργαζομένους είτε ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζομένους, ώστε να προκαλείται έντονη δυσφορία στον εργασιακό χώρο με όλες τις δυσμενείς συνέπειες, που επιφέρει αυτό (μείωση παραγωγικότητας,  έντονοι διαπληκτισμοί ανάμεσα στον εργοδότη και τους ή τον εργαζόμενο ή ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζομένους κοκ).

Εργατική Διαπραγμάτευση Διαμεσολάβηση Μαρία Κοκονού

Πότε εφαρμόζεται η εργατική διαμεσολάβηση – διαπραγμάτευση

Στις ήμερες μας η εξασφάλιση της σταθερότητας και της ηρεμίας μέσα στον εργασιακό χώρο είναι πράγματι απολύτως απαραίτητη. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η διατήρηση αυτής σε υψηλά επίπεδα εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη μιας καλής επικοινωνίας μεταξύ τόσο του εργοδότη και των εργαζομένων όσο και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων. Μίας επικοινωνίας, η οποία θα προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον όλων των πλευρών δημιουργώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της εργασιακής ομάδας.

Ζητήματα, που μπορεί να οδηγήσουν σε προστριβές μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων, όπως ο τρόπος κατανομής των εργασιών τόσο μέσα στην καθημερινότητα όσο και γενικότερα, ο τρόπος αναγνώρισης και ανταπόδοσης από τον εργοδότη της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων από την πλευρά των εργαζομένων, ο τρόπος χορήγησης των δικαιούμενων αδειών, η ανάγκη ύπαρξης και τήρησης ενός πλαισίου ηθικού κώδικα συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων απασχολούν πληθώρα επιχειρήσεων (όλων των μορφών) στις ημέρες μας.

Και φυσικά, πέραν των ζητημάτων, που ανακύπτουν στις σχέσεις των ίδιων των εργαζομένων μεταξύ τους, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος καλούνται ουκ ολίγες φορές να έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρά θέματα, από τα οποία μπορεί να επέλθει ακόμη και η λύση της εργασιακής τους σχέσης, όπως μια πιθανή αμφισβήτηση ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών, ως προς τις καταβολές των αδειών και των λοιπών επιδομάτων κάθε μορφής, την εργασία πέραν του εβδομαδιαίου και ημερήσιου ωραρίου κοκ.

Μπορούν άραγε όλα αυτά τα ζητήματα εργασιακής φύσεως να συζητηθούν και να βρουν τις πιθανές λύσεις τους μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου θα μπορούν να ακουστούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες όλων, εργοδότη και εργαζομένων, με σκοπό να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα έχει ή τείνει να δημιουργηθεί και έτσι είτε να αποφευχθούν είτε να σταματήσουν (σε περίπτωση, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη) πολυδάπανες και χρονοβόρες διαδικασίες;

Η απάντηση είναι βεβαιότατα ναι και έρχεται μέσα από τον θεσμό της Διαπραγμάτευσης και τον θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Μαζί θα βρούμε τη βέλτιστη λύση σε κάθε πρόβλημα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ετοιμαστείτε να μιλήσουμε.

Cta form