Δευτ. - Παρ. 9.00 - 17.00

Τι είναι διαμεσολάβηση και τι διαπραγμάτευση

Διαπραγμάτευση

Η Διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία συζήτησης,η διαδικασία επικοινωνίας δύο ή και περισσότερων μερών με σκοπό να επιτύχουν μια αμοιβαίως ωφέλιμη, αποδεκτή και με αντοχή στον χρόνο συμφωνία.

Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και τη συνδρομή του ειδικά προς τον σκοπό αυτό ειδικευμένου και διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς τους, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Διαφορές, που μπορούν να υπαχθούν στη διαμεσολάβηση είναι οι αστικές και οι εμπορικές διαφορές. Ενδεικτικά αναφέρονται ως υπαγόμενες σε διαμεσολάβηση οι οικογενειακές διαφορές, οι εμπράγματες διαφορές, οι διαφορές από μια έννομη σχέση όπως για παράδειγμα η πώληση, οι κληρονομικές διαφορές, οι διαφορές οροφοκτησίας, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές για αξιώσεις ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, οι διαφορές, που προκύπτουν στο πλαίσιο ενός τροχαίου ατυχήματος, οι υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, οι διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηστών, οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και των πελατών τους, επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους, η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών κλπ.

Η προσωπική μου αντίληψη για τη Διαπραγμάτευση και τη Διαμεσολάβηση

Ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας λατρεύω να βοηθώ τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, να δουν καθαρά ποια είναι τα συμφέροντα τους, να τα επικοινωνήσουν στην άλλη πλευρά, στους αντισυμβαλλομένους τους, στους συνεργάτες τους, στους συνανθρώπους τους με σκοπό την καλύτερη και πιο συμφέρουσα για όλους λύση.

Διαπραγμάτευση για εμένα, σημαίνει, αφουγκράζομαι. Αφουγκράζομαι πρωτίστως τις ανάγκες του μέρους, που εκπροσωπώ, τα θέλω του, τους στόχους, το όραμά του, βοηθώντας το να διελευκάνει όλα αυτά. Έπειτα αφουγκράζομαι τις θέσεις του άλλου μέρους του αρχικά απέναντι, τις οποίες και επικοινωνώ στο μέρος, που εκπροσωπώ.Και τότε ξεκινά η συζήτηση η ουσιαστική, βαθιά συζήτηση, μέσα από την οποία ξεδιπλώνονται τα θέλω, οι ανάγκες, το βαθύτερο, κρυμμένο, κάποιες φορές, όραμα όλων των πλευρών. Σκοπός μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης; Η επίτευξη μιας συμφωνίας, που θα παράγει όφελος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Διαμεσολάβηση για εμένα είναι στην ουσία της η επιβοηθούμενη διαπραγμάτευση. Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα εμπλεκόμενα μέρη, που εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, να επικοινωνήσουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους, ενώ συγχρόνως, διευκολύνει με την παρουσία του τους συνήγορους στο πολύτιμο, σπουδαίο έργο τους, που είναι να διαπραγματεύονται υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των πελατών τους.

Η ίδια ως δικηγόρος εξειδικευμένη και συνεχώς εκπαιδευόμενη στον τομέα των διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύομαι είτε απευθείας με το άλλο μέρος είτε εντός του άρτια νομοθετημένου και ασφαλούς πλαισίου του θεσμού της διαμεσολάβησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ως διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σκοπός μου είναι να είμαι αρωγός του σπουδαίου έργου της διαπραγμάτευσης, που διενεργούν οι συνάδελφοι δικηγόροι ως εκπρόσωποι των πελατών-εντολέων τους, συνεισφέροντας στο να απαλλαγεί η μεταξύ τους επικοινωνία από οτιδήποτε την παρεμποδίζει και να εξελιχθεί αυτή σε γόνιμη και παραγωγική.

Σχολιάστε