Δευτ. - Παρ. 9.00 - 17.00

Τραπεζική διαμεσολάβηση, ρύθμιση τραπεζικών οφειλών

Στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για το πρόβλημα, που ακούει στο όνομα τραπεζικές οφειλές στρέφεται καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργά οικονομικού πληθυσμού στην Ελλάδα.

Ρύθμιση Τραπεζικών Οφειλών Μαρία Κοκονού

Ο συνεχής δανεισμός και η χρήση πιστωτικών καρτών, κυρίως από ιδιώτες, κατά την προηγούμενη εικοσαετή περίοδο, έχει οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τις τράπεζες με αποτέλεσμα την διόγκωση των οφειλών προς αυτές και την έντονη εμφάνιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων.

Η δεκαετής κρίση στην οικονομία της χώρας μας, δημιούργησε τεράστιο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων, που εξυπηρετούσαν τις οφειλές τους μέχρι τότε κανονικά, σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα.

Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών μέσω διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης

Μέσα από την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και την έξοδο της Ελλάδας από τα συνεχόμενα μνημόνια, όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αναζητούν διευθέτηση των τραπεζικών τους οφειλών μέσα από μια ρύθμιση.

Η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών αφορά κάθε άνθρωπο, ιδιώτη και κάθε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, κ.ο.κ), που έχει συμβληθεί με τράπεζα και έχει περιέλθει στην δύσκολη θέση της αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του προς αυτήν.

Το γραφείο της Μαρίας Κοκονού βρίσκεται στην θέση να παράσχει πλήρεις υπηρεσίες προς όλους εσάς, που επιθυμείτε να επιτύχετε την καλύτερη και συμφέρουσα, βάσει των οικονομικών σας δεδομένων, ρύθμιση με τις τράπεζες ή και με τα αντίστοιχα funds.

Η Μαρία Κοκονού, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόρος, άρτια εξειδικευμένη στον τομέα των διαπραγματεύσεων, βρίσκεται δίπλα σας για να μπορέσετε να βρείτε τη λύση στην ρύθμιση των τραπεζικών σας οφειλών.Μαζί θα ρυθμίσουμε τις οφειλές σας με τον καλύτερο τρόπο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε.

Cta form

Η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση αποτελούν τα δομικά στοιχεία μιας επιτυχημένης διαδικασίας, που θα προσφέρει τη βέλτιστη λύση για εσάς.

Οι οφειλές προς τις τράπεζες, είναι ένα αγκάθι, που δεν επιτρέπει σε κανέναν άνθρωπο, ιδιώτη ή επιχειρηματία, να λειτουργήσει με ηρεμία στην καθημερινότητά του. Ταυτόχρονα, όμως, αυτό το αγκάθι εμποδίζει και την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών και επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματά τους.

Αποτελεί κοινό συμφέρον για τους οφειλέτες και τους δανειστές η εξεύρεση αμοιβαία ωφέλιμων λύσεων. Λύσεων, που θα έχουν παρακάμψει όλα τα αρνητικά στοιχεία στη μεταξύ των μερών επικοινωνία.

Γνωρίζουμε τι αντιμετωπίζετε και δεν είστε μόνοι.

Ο άνθρωπος, που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τραπεζικό ίδρυμα και αντιμετωπίζει τις απρόσωπες διαδικασίες των συνεχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολής επιστολών και εξωδίκων, είναι λογικό να έχει αποκτήσει άγχος και φόβο μέσα από την κλιμακούμενη πίεση, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης του οφειλέτη προς την τράπεζα. Το κοινό συμφέρον πλέον παύει να φαίνεται στον ορίζοντα εξαιτίας των τειχών, που έχουν υψωθεί στην επικοινωνία, και κάπου εκεί ξεκινούν δικαστικοί αγώνες ψυχοφθόροι και δαπανηροί με αβέβαια αποτελέσματα.

Το χτίσιμο γέφυρας στην επικοινωνία μεταξύ οφειλέτη και δανειστή, μέσα από την διαπραγμάτευση και την διαμεσολάβησηοδηγεί αποδεδειγμένα σε επωφελείς ρυθμίσεις των τραπεζικών οφειλών, δημιουργώντας ξανά κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Πλέον η λύση σε αυτά τα προβλήματα, υπάρχει, με τις υπηρεσίες τραπεζικής διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης από την Μαρία Κοκονού.

Πότε εφαρμόζεται η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση στις τραπεζικές οφειλές

Στην συνήθη ερώτηση αν οι θεσμοί της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης έχουν εφαρμογή στην δική σας περίπτωση ως ιδιώτη ή επιχειρηματία, η απάντηση είναι βεβαίως.

Μέσα από τις καθημερινές μας υποθέσεις, που διεκπεραιώνουμε στο γραφείο μας, περνάνε όλων των μορφών οι συμβάσεις μεταξύ τραπεζών και ιδιωτών ή επιχειρηματιών.

Στην πραγματικότητα, που αντιμετωπίζει η Μαρία Κοκονού και οι συνεργάτες της, τα καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες αφορούν ένα πολύ μεγάλο μέρος στην διαμεσολάβηση και την διαπραγμάτευση.

Τα στεγαστικά δάνεια (ενυπόθηκα, ιδιαιτέρως της πρώτης κατοικίας) και τα επιχειρηματικά δάνεια (με ενυπόθηκη πάλι εξασφάλιση) έχουν την μερίδα του λέοντος, στην ανάγκη για χρήση της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης, καθώς οι κίνδυνοι και οι συνέπειες για τους οφειλέτες είναι πολλοί και οδυνηρές.

Τα αποτελέσματα, που επιφέρουν οι κινήσεις του γραφείου της Μαρίας Κοκονού στο σύνολο των υποθέσεων, αποτελούν το επιστέγασμα για την ευνοϊκή χρήση των θεσμών της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης για τους οφειλέτες και κατ’ επέκταση και για τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σίγουρα και τα δικά σας προβλήματα, που αφορούν χρέη σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια, θα βρουν την λύση τους μαζί μας.

Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για εσάς τους ιδιώτες, που αποσκοπείτε στο μέγιστο όφελος για την προσωπική σας υπόθεση με τις τράπεζες, καθώς και για εσάς τις επιχειρήσεις, που επιδιώκετε την άμεση επάνοδό σας στην κανονική ροή της εξέλιξης και της οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής ανόδου σας, έχει συγκεκριμένα και απολύτως δομημένα βήματα, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ευνοϊκότερης ρύθμισης των οφειλών σας.

Η πρώτη προσέγγιση μας περιλαμβάνει την ενδελεχή εξέταση των δεδομένων σας, ώστε να αποκτήσουμε την πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για εσάς και τα οικονομικά σας στοιχεία.

Η διαπραγμάτευση αποτελεί το ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας με την τράπεζα, για το σωστό χτίσιμο του οποίου θα πρέπει να έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση προς το γραφείο μας του συνόλου των οικονομικών και προσωπικών σας στοιχείων, ώστε να εξατομικεύσουμε πλήρως την διαδικασία προς όφελος σας και μόνο.

Η εχεμύθεια, βεβαίως, από πλευράς μας είναι αυτονόητη και πλήρως διασφαλισμένη με πρωτόκολλα ασφαλείας, που πληρούν τα τελευταία τεχνολογικά δεδομένα.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Στοιχεία, που θα σας ζητηθούν από τους υπευθύνους στο γραφείο μας και θα πρέπει να σας συνοδεύουν στην πρώτη μας κατ’ ιδίαν συνάντηση είναι 

  • Η τρέχουσα σχέση σας με την τράπεζα και η κατάσταση της οφειλής σας την δεδομένη στιγμή.
  • Τα στοιχεία των συνυπόχρεων και η ύπαρξη ή όχι, υποθήκης ή προσημείωσης.
  • Η τυχόν ύπαρξη ήδη ρύθμισης με την τράπεζα.
  • Η τυχόν υπαγωγή της υποθέσεώς σας στον νόμο Κατσέλη, καθώς κι η πορεία αυτής και τα έγγραφα, που κατέχετε.
  • Τα πλήρη οικονομικά σας στοιχεία ως φυσικό πρόσωπο ή και ως νομικό πρόσωπο,  από τα οποία προκύπτουν τα έσοδα σας, οι δαπάνες σας, οι οφειλές σας προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, η ακίνητη σας περιουσία και η αξία της, καθώς και ότι άλλο προσδιορίζει την σημερινή σας οικονομική κατάσταση.

Σε δεύτερο στάδιο

Κατόπιν της συγκέντρωσης και της αξιολόγησης των στοιχείων, που μας δίνετε στις πρώτες μας επαφές, μέσα από συζήτηση των προτάσεων, που αρχίζουν να διαφαίνονται, και την μελέτη τους από κοινού, ορίζουμε σε συνεργασία το πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους υπευθύνους του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Καθόλη την διάρκεια των συναντήσεων μας πρώτο μας μέλημα είναι η πλήρης επεξήγηση της διαδικασίας και η συνεχής διαμόρφωση του πλαισίου συζήτησης με τρόπο, που θα είναι κατανοητός για εσάς και σύμφωνος με τις ανάγκες και τα συμφέροντά σας.

Το ατού στην διαπραγμάτευση είναι ότι δεν βρίσκεστε σε καμία στιγμή της διαδικασίας εκτεθειμένοι, όπως, συνήθως συμβαίνει, στα δικαστήρια.

Σε επόμενα στάδια

Το αποτέλεσμα των συναντήσεών μας και η πλήρης επεξεργασία των οικονομικών σας δεδομένων, οδηγεί στην κατάρτιση συγκεκριμένων και πλήρως αιτιολογημένων προτάσεων αποπληρωμής των χρεών σας ξεχωριστά.

Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο της διαμόρφωσης μιας ή και περισσότερων εξατομικευμένων σχετικών οικονομικών προτάσεων, οι οποίες επικοινωνούνται προς τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα χωριστά με σκοπό την ουσιαστική εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.

Στο τελευταίο στάδιο η διαπραγμάτευση μπορεί να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί είτε απευθείας με τα πιστωτικά ιδρύματα είτε μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης. Στην τελευταία περίπτωση η Διαμεσολάβηση αποτελεί την επισφράγιση των μέχρι αυτό το σημείο διενεργηθεισών διαπραγματεύσεων, καθώς ολοκληρώνεται πλέον η διαπραγμάτευση με την φυσική παρουσία όλων των συμβαλλομένων και την μεταξύ αυτών απευθείας διαπραγμάτευση με την συνδρομή του ειδικού προς τον σκοπό αυτό Διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαμεσολαβητή.  

Στόχος της διαπραγμάτευσης, είτε απευθείας με τα πιστωτικά ιδρύματα είτε μέσω και του σταδίου της Διαμεσολάβησης, είναι η υπογραφή συμφωνιών επωφελών για τα συμφέροντα και τις ανάγκες σας.

Ρύθμιση Τραπεζικών οφειλών για ιδιώτες Μαρία Κοκονού

Το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης είναι η συμφωνία. Αυτό συνεπάγεται πολλές φορές και αμοιβαίες υποχωρήσεις από τα μέρη, που συμμετέχουν σε αυτή.

Η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία μας καθώς και η διατύπωση του κάθε αιτήματός σας με τον πλέον ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο, διασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποπληρωμής των οφειλών σας.

Η επαγγελματική μας υποστήριξη σε κάθε στάδιο και η πλήρης χαρτογράφηση της διαδικασίας αποτελούν τα εχέγγυα για την απόλυτη στήριξη των θέσεων σας, που δεν συνεπάγεται την απόλυτη διαγραφή του χρέους σας, αλλά τη βέλτιστη λύση για την διευθέτηση των οφειλών σας με τρόπο, που θα σας απελευθερώνει από τα δεσμά της αμφιβολίας και της ανασφάλειας στην καθημερινή σας λειτουργία.

Σας περιμένουμε να βρούμε τις λύσεις για το μέλλον σας, μαζί…

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας καλέσω.

CTA FORM WDE